OPLEIDING 5 ELEMENTEN SHIATSU, JAAR 4

Dit is een afstudeer jaar waar al het geleerde geïntegreerd wordt. Nadruk ligt op stage, scriptie, lessen assisteren en zelf les leren geven.

Incl. marketingstraining, persoonlijke presentatie, intervisie, supervisie, scriptiebegeleiding, stagebegeleiding, didactiek.

Deze opleiding start in 2017. Toegankelijk voor onze afstudeerders en mensen met een Shiatsutherapeuten diploma.

Door mensen met een Shiatsutherapeuten diploma kan dit jaar met een licht aangepast programma als “Leraren Opleiding 5 elementen Shiatsu” gevolgd worden.

STUDIEBELASTING

Docentcontact: 168 uur

Praktijk: stage*, stageveslag, stagebegeleiding, studiegroep, excursies, praktijken bezoeken, zelf behandelingen ondergaan: 252 uur

Scriptie en zelfstudie: 420 uur

Totaal studiebelasting 840 uur. 30 ECT.

Reken op minimaal drie dagdelen per week naast de lessen.

*Stage lopen kan in verschillende soorten praktijken: fysiotherapie, massage, shiatsu, Qi Gong, acupunctuur. Totaal 40 uur letterlijke stagelopen.

HET NIVEAU VAN DEZE OPLEIDING

Deze opleiding is een onderdeel van onze opleiding tot Shiatsu Therapeut. Het niveau van de opleiding tot Shiatsu Therapeut is door de beroepsvereniging ZHONG beoordeeld als vergelijkbaar met HBO.

Meer informatie volgt!

Als je interesse hebt voor deze opleiding stuur een email naar jaana@shiatsu-in-bedrijf.nl

Je kunt gewoon op de link hierboven klikken om een email te sturen.